Quy định Đổi – Trả tại công ty Máy Tính Khóa Vàng

Quy định Đổi – Trả tại công ty Máy Tính Khóa Vàng
 

A. đối với sản phẩm bán ra là HÀNG NEW 100%:

ĐỔI HÀNG tính phí như TRẢ HÀNG

+ Trong 7 ngày: thu lại 80% giá trị máy tính theo giá trị đơn hàng lúc mua

+ Từ 7 đến 30 ngày: thu lại 70% giá trị máy tính theo giá bán lẻ tại thời điểm thu lại

+ Sau 30 ngày: thu lại <60% giá trị máy tính theo giá bán lẻ tại thời điểm thu lại. Thỏa thuận theo giá thị trường, tùy thuộc vào độ hao mòn và tình trạng máy
(
áp dụng với sản phẩm còn NGUYÊN VẸN. Không bể móp, biến dạng, trầy xước nhiều)

 

B. đối với sản phẩm bán ra là hàng ĐÃ QUA SỬ DỤNG:

1. ĐỔI HÀNG:
+ Trong vòng 30 ngày đầu tiên, Khách Hàng được đổi (2 lần)  sản phẩm khác bằng tiền hoặc giá trị cao hơn (chỉ bù khoản chênh lệch - không tốn phí trả hàng)

+ Sau 30 ngày: tính phí như trả hàng


2. TRẢ HÀNG:

+ Trong 7 ngày: Trả hàng thu lại 90% giá trị máy tính theo giá trị đơn hàng lúc mua

+ Từ 7 đến 30 ngày: Trả hàng thu lại 80% giá trị máy tính theo giá bán lẻ tại thời điểm thu lại

+ Sau 30 ngày: Trả hàng thu lại <70% giá trị máy tính theo giá bán lẻ tại thời điểm thu lại. Thỏa thuận theo giá thị trường, tùy thuộc vào độ hao mòn và tình trạng máy
(
áp dụng với sản phẩm còn NGUYÊN VẸN. Không bể móp, biến dạng, trầy xước nhiều)

 

C. đối với sản phẩm bán ra bị lỗi bởi nhà sản xuất và đủ điều kiện bảo hành:

+ Trong 7 ngày đầu: được đổi sản phẩm khác tương đương hoặc cao hơn (chỉ bù khoản chênh lệch giá trị hàng hóa, không tốn phí đổi)

+ Từ 7 đến 30 ngày: được bảo hành, sửa chữa, thay thế hoặc thu lại 80% giá trị sản phẩm tính theo giá bán lẻ tại thời điểm thu lại

+ Sau 30 ngày: được bảo hành, sửa chữa, thay thế hoặc thu lại <70% giá trị sản phẩm tính theo giá bán lẻ tại thời điểm thu lại. Thỏa thuận theo giá thị trường, tùy thuộc vào độ hao mòn và tình trạng máy
(
áp dụng với sản phẩm còn NGUYÊN VẸN. Không bể móp, biến dạng, trầy xước nhiều)


 

Những Trường Hợp Từ Chối Bảo Hành:

+ Tem không ghi rõ hạn bảo hành, tem hết hạn bảo hành và không có tem bảo hành của Khóa Vàng.

+ Trên sản phẩm và thiết bị số serial number, mã vạch của nhà sản xuất bị rách và có dấu hiệu chỉnh sửa.

+ Sản phẩm và thiết bị không còn nguyên vẹn về mặt vật lý như: bị rớt, va chạm, cháy nổ, bể mẻ có dấu hiệu người dùng tự ý sửa chữa.

+ Sản phẩm và thiết bị sử dụng khi bị thiên tai, sét đánh, lũ lụt, vô nước, bị hơi ẩm, virus tin học, côn trùng, động vật phá hỏng, môi trường ẩm, bị oxy hóa, dính đất, cát, nước,…

+ Sử dụng sai nguồn điện, sốc điện, điện áp không ổn định, vận chuyển bảo quản không đúng cách.

+ Màn hình cấn, bể, sọc chỉ do va chạm nhẹ, do vận chuyển, số điểm chết nhỏ hơn 5 điểm, màn hình bị đốm sáng.

+ Khóa Vàng sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành phần mềm và dữ liệu của khách hàng.

+ Các trường hợp nhà sản xuất từ chối bảo hành do lỗi của người sử dụng.