Chính sách đổi trả

A. Đối với sản phẩm bán ra là HÀNG NEW 100%:

ĐỔI HÀNG tính phí như TRẢ HÀNG

+ Trong 7 ngày: thu lại 70% giá trị máy tính theo giá trị đơn hàng lúc mua.

+ Từ 7 đến 30 ngày: thu lại 60% giá trị máy tính theo giá bán lẻ tại thời điểm thu lại

+ Sau 30 ngày: thu lại <50% giá trị máy tính theo giá bán lẻ tại thời điểm thu lại. Thỏa thuận theo giá thị trường, tùy thuộc vào độ hao mòn và tình trạng máy (áp dụng với sản phẩm còn NGUYÊN VẸN. Không bể móp, biến dạng, trầy xước nhiều)

B. Đối với sản phẩm bán ra là hàng ĐÃ QUA SỬ DỤNG:

1. ĐỔI HÀNG:

+ Trong vòng 30 ngày đầu tiên, Khách Hàng được đổi (2 lần)  sản phẩm khác bằng tiền hoặc giá trị cao hơn (chỉ bù khoản chênh lệch - không tốn phí trả hàng)

+ Sau 30 ngày: tính phí như trả hàng

2. TRẢ HÀNG:

+ Trong 7 ngày: Trả hàng thu lại 80% giá trị máy tính theo giá trị đơn hàng lúc mua

+ Từ 7 đến 15 ngày: Trả hàng thu lại 70% giá trị máy tính theo giá bán lẻ tại thời điểm thu lại

+ Từ 15 - 30 ngày: Thỏa thuận theo giá thị trường, tùy thuộc vào độ hao mòn và tình trạng máy (áp dụng với sản phẩm còn NGUYÊN VẸN. Không bể móp, biến dạng, trầy xước nhiều)

C. Đối với sản phẩm bán ra bị lỗi bởi nhà sản xuất và đủ điều kiện bảo hành:

+ Trong 7 ngày đầu: được đổi sản phẩm khác tương đương hoặc cao hơn (chỉ bù khoản chênh lệch giá trị hàng hóa, không tốn phí đổi)

+ Từ 7 đến 30 ngày: được bảo hành, sửa chữa, thay thế hoặc thu lại 70% giá trị sản phẩm tính theo giá bán lẻ tại thời điểm thu lại