|| KHÓA VÀNG TUYỂN DỤNG ||
02 Nhân viên bán hàng - 02 Kỹ thuật viên máy tính - 01 Kế toán bán hàng
-------------