Lọc
Sắp xếp:
Hiển thị:
Dell Optiplex 5080 MT

Dell Optiplex 5080 MT

2 phiên bản cấu hình
14.900.000 đ
Dell OptiPlex 3080 SFF

Dell OptiPlex 3080 SFF

1 phiên bản cấu hình
13.200.000 đ
Dell OptiPlex 9010 MT

Dell OptiPlex 9010 MT

3 phiên bản cấu hình
8.700.000 đ
Dell OptiPlex 7040 SFF

Dell OptiPlex 7040 SFF

2 phiên bản cấu hình
7.800.000 đ
Dell OptiPlex 3050 SFF

Dell OptiPlex 3050 SFF

2 phiên bản cấu hình
6.600.000 đ
Dell OptiPlex 790 MT

Dell OptiPlex 790 MT

4 phiên bản cấu hình
6.300.000 đ
Dell OptiPlex 9020 SFF/DT

Dell OptiPlex 9020 SFF/DT

5 phiên bản cấu hình
4.700.000 đ
Dell OptiPlex 790 SFF

Dell OptiPlex 790 SFF

3 phiên bản cấu hình
4.300.000 đ
Dell OptiPlex 7020 SFF/DT

Dell OptiPlex 7020 SFF/DT

4 phiên bản cấu hình
4.100.000 đ
Dell OptiPlex 7010 SFF/DT

Dell OptiPlex 7010 SFF/DT

5 phiên bản cấu hình
3.200.000 đ
Dell OptiPlex 9010 SFF/DT

Dell OptiPlex 9010 SFF/DT

6 phiên bản cấu hình
2.900.000 đ