CPU

Sản phẩm khuyến mãi

CPU Intel Xeon E5 2678 v3
10,500,000 đ13,500,000 đ

CPU Intel Xeon E5 2678 v3

CPU Intel Xeon E5 2678 v3 BH 2 năm
CPU Intel Xeon E5 2680 v2
6,800,000 đ

CPU Intel Xeon E5 2680 v2

CPU Intel Xeon E5 2680 v2
CPU Intel Xeon E5 2687W
6,000,000 đ

CPU Intel Xeon E5 2687W

CPU Intel Xeon E5 2687W 3.10GHz turbo 3.8GHz 20 MB SmartCache
CPU Intel Xeon E5 2690
5,000,000 đ

CPU Intel Xeon E5 2690

CPU Intel Xeon E5 2690
CPU Intel Xeon E5 2680
4,000,000 đ

CPU Intel Xeon E5 2680

CPU Intel Xeon E5 2680
CPU Intel Xeon E5 2660
3,500,000 đ

CPU Intel Xeon E5 2660

CPU Intel Xeon E5 2680
CPU Intel Xeon X5670
2,000,000 đ

CPU Intel Xeon X5670

CPU Intel Xeon X5670
CPU Intel Xeon E5 2620
1,500,000 đ

CPU Intel Xeon E5 2620

CPU Intel Xeon E5 2620
CPU Intel Xeon W3565
800,000 đ

CPU Intel Xeon W3565

CPU Intel Xeon W3565
CPU Intel Xeon E5 1603
600,000 đ

CPU Intel Xeon E5 1603

CPU Intel Xeon E5-1603
CPU

© 2018 khoavang.vn. Power by khoavang.vn