CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ MÁY

 

 

Quy định đổi trả sản phẩm tại Khóa Vàng

 

Quy định về đổi trả máy:

 

Trong 7 ngày đầu quý khách được đổi máy miễn phí 3 lần

( chỉ được đổi máy bằng giá trị hoặc cao hơn, chỉ phải bù phí chênh lệch nếu quý khách đổi máy có giá trị cao hơn)

 

 

--Phí đổi máy sau 7 ngày--

 

+ Từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 14:  - 10% giá trị máy

 

+ Từ ngày thứ 15 tới ngày thứ 30:  - 20% giá trị máy

 

+ Từ ngày thứ 31 tới ngày thứ 60:  - 30% giá trị máy

 

+ Từ ngày thứ 61 tới ngày thứ 90:  - 40% giá trị máy

 

+ Sau 90 ngày: Định giá và thỏa thuận theo giá thị trường

 

 

--Phí trả máy--

 

+ Trong 7 ngày đầu hoàn phí 100% nếu máy có lỗi phần cứng, trường hợp máy không có lỗi -10% phí hao mòn và phí dịch vụ.

 

+ Sau 7 ngày phí trả máy tương đương với phí đổi máy.